skip to Main Content

Mijn naam is Martin Noort, geboren op 29 oktober 1980, getrouwd met Annelies en vader van drie jongens.

Tijdens mijn jaren als bedrijfsleider in de commerciële wereld heb ik grote interesse ontwikkeld voor maatschappelijke vraagstukken. Geworteld in mijn christelijke identiteit, dromend van een wereld die komen gaat en bevlogen voor het herstel van de wereld in het hier en nu, ben ik op zoek gegaan naar werkzaamheden die daarbij pasten.

Zo kwam ik in contact met de eigenaar van Herberg Welgelegen, dhr. Cees van der Meij. We raakten in gesprek over zorg voor kwetsbare groepen en de rol daarin van de lokale gemeenschap. Door onze gedeelde passie en visie kwamen we al snel tot samenwerking.

En zo ben ik gestart als projectleider van Herberg Welgelegen. Mijn opdracht; Herberg Welgelegen moet een plek worden, waar alle lagen van de samenleving iets te vinden en te brengen hebben. Waar zorg door innovatie en creatief denken beter wordt, doordat mensen zoveel mogelijk in hun kracht en waardigheid worden gezet. En alle activiteiten gezamenlijk uiteindelijk voor een sluitende begroting zullen zorgen.

Ik zie het project als een uitdaging. Juist het ontbreken van een directe achtergrond in de zorg, prikkelt en drijft mij. Ik ervaar dit als een absolute meerwaarde en mijn kracht. Herberg Welgelegen biedt mij een plek waarin ik zowel commercieel als maatschappelijk word uitgedaagd. Voor mij is deze baan een lot uit de loterij!

Martin

martinnoort@bestellen.herbergwelgelegen.nl

Back To Top